Guldens verzamelen

Willem 3 » 25 cent

Willem 3 ( 1849 - 1890 )


25 cent

Jaar Muntmeesterteken Oplage Materiaal Bijzonderheden
1849 Zwaard 1,909,567 Zilver
1850 Zwaard 2,207,140 Zilver
1850/49 Zwaard Zilver
1853 Zwaard 7,974 Zilver
1887 Bijl met ster 100,000 Zilver
1889 Hellebaard 200,000 Zilver
1890 A Hellebaard 600,000 Zilver Met punt achter jaartal
1890 B Hellebaard Zilver Zonder punt achter jaartal