Guldens verzamelen

5 cent 1995

5 cent 1995

Vorst(in): Beatrix
Oplage: 5,900,000
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeesterteken: Pijl en boog
Diameter: 21 mm
Gewicht: 3,5 gr
Materiaal: Brons