Guldens verzamelen

1 gulden 1985

1 gulden 1985

Vorst(in): Beatrix
Oplage: 3,100,000
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeesterteken: Aambeeld
Diameter: 25 mm
Gewicht: 6 gr
Materiaal: Nikkel