Guldens verzamelen

2 ½ gulden 1982

2 ½ gulden 1982

Vorst(in): Beatrix
Oplage: 14,300,000
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeesterteken: Aambeeld
Diameter: 29 mm
Gewicht: 10 gr
Materiaal: Nikkel