Guldens verzamelen

2 ½ gulden 1983

2 ½ gulden 1983

Vorst(in): Beatrix
Oplage: 3,800,000
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeesterteken: Aambeeld
Diameter: 29 mm
Gewicht: 10 gr
Materiaal: Nikkel