Guldens verzamelen

2 ½ gulden 1987

2 ½ gulden 1987

Vorst(in): Beatrix
Oplage: 2,500,000
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeesterteken: Aambeeld
Diameter: 29 mm
Gewicht: 10 gr
Materiaal: Nikkel