Guldens verzamelen

2 ½ gulden 1988

2 ½ gulden 1988

Vorst(in): Beatrix
Oplage: 6,200,000
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeesterteken: Aambeeld
Diameter: 29 mm
Gewicht: 10 gr
Materiaal: Nikkel