Guldens verzamelen

2 ½ gulden 2000

2 ½ gulden 2000

Vorst(in): Beatrix
Oplage: 300,000
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeesterteken: Pijl en boog met ster
Diameter: 29 mm
Gewicht: 10 gr
Materiaal: Nikkel