Guldens verzamelen

1 gulden 1984

1 gulden 1984

Vorst(in): Beatrix
Oplage: 4,200,000
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeesterteken: Aambeeld
Diameter: 25 mm
Gewicht: 6 gr
Materiaal: Nikkel